สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 58 [>]Record 1 to 25 of 1,446
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 2201000701 16 ม.ค. 25562201000701A29 ม.ค. 2567

วิธีการผลิตพาหะข้อมูล

28 เม.ย. 2567
2 1901002265 13 ต.ค. 25591901002265A29 ม.ค. 2567

อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า และ ระบบควบคุมกำลังไฟฟ้า

28 เม.ย. 2567
3 1901006407 6 เม.ย. 25601901006407A29 ม.ค. 2567

การคอนจูเกตยาที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยการเชื่อมโยงบิส

28 เม.ย. 2567
4 1801007917 20 มิ.ย. 25601801007917A29 ม.ค. 2567

ไพร์โรโล[2,3-D]ไพริดาซิน-4-โอน และ ไพราโซโล[3,4-D]ไพริดาซิน-4-โอน ที่ถูกแทนที่โดยเป็นสารยับยั้งโปรตีนไคเนส

28 เม.ย. 2567
5 1901000400 24 ก.ค. 25601901000400A29 ม.ค. 2567

แอนติบอดีของตัวรับของทูเมอร์นีโครซิสแฟกเตอร์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกลูโคคอร์ติคอยด์ (GITR) และวิธีการใช้สิ่งดังกล่าว

28 เม.ย. 2567
6 1901000733 4 ส.ค. 25601901000733A29 ม.ค. 2567องค์ประกอบคอนจูเกตของมัลติวาเลนท์นิวโมคอคคอลโพลีแซคคาไรด์-โปรตีน 28 เม.ย. 2567
7 1901001285 7 ก.ย. 25601901001285A29 ม.ค. 2567เฮปารินที่สังเคราะห์ทางชีวภาพ 28 เม.ย. 2567
8 1901001416 15 ก.ย. 25601901001416A29 ม.ค. 2567

แอนติบอดีต้านไวรัสเดงกี, พอลิเปปไทด์ที่มีบริเวณแวเรียนท์ FC และวิธีการใช้

28 เม.ย. 2567
9 1901003887 11 ธ.ค. 25601901003887A29 ม.ค. 2567ชุดเครื่องผลิตกำลัง 28 เม.ย. 2567
10 1901006508 3 เม.ย. 25611901006508A29 ม.ค. 2567

ฟูราซิดินสำหรับใช้ในช่องคลอด

28 เม.ย. 2567
11 2001000648 4 เม.ย. 25612001000648A29 ม.ค. 2567

วิธีการ อุปกรณ์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือปลายทางเพื่อยืนยันการจัดส่งคำสั่งซื้อสินค้า

28 เม.ย. 2567
12 1901006475 10 เม.ย. 25611901006475A29 ม.ค. 2567

สารประกอบไพริโดนและสารฆ่าราทางการเกษตรและทางพืชสวนที่มีสิ่งเดียวกันนี้เป็นส่วนผสมออกฤทธิ์

28 เม.ย. 2567
13 1901007984 27 มิ.ย. 25611901007984A29 ม.ค. 2567

วิธีการจัดสรร เครื่องปลายทางที่ใช้จัดสรรสำหรับทรัพยากรแบนด์วิดท์ของโดเมนความถี่ และสื่อเก็บข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้

28 เม.ย. 2567
14 2001000071 6 ก.ค. 25612001000071A29 ม.ค. 2567องค์ประกอบและวิธีการสำหรับการรักษาหรือการป้องกันแคททีโคลามีเนอจิกโพลีมอร์ฟิกเวนตริคูลาร์แทคคีคาร์เดีย 28 เม.ย. 2567
15 2001000245 16 ก.ค. 25612001000245A29 ม.ค. 2567

ชุดประกอบฝาครอบ

28 เม.ย. 2567
16 1901006674 20 ก.ค. 25611901006674A29 ม.ค. 2567

ขอบล้อแบบไร้ยางใน ที่มีหน้าแปลนแบบถอดได้ และล้อแบบไร้ยางใน

28 เม.ย. 2567
17 2001000459 26 ก.ค. 25612001000459A29 ม.ค. 2567แอนติ-CD147 แอนติบอดี 28 เม.ย. 2567
18 2001000718 9 ส.ค. 25612001000718A29 ม.ค. 2567วิธีการสำหรับการอนุญาตกระบวนการอนุมัติสำหรับผู้ใช้รายหนึ่ง 28 เม.ย. 2567
19 2001001197 30 ส.ค. 25612001001197A29 ม.ค. 2567

อุปกรณ์ส่งผ่านกำลัง

28 เม.ย. 2567
20 2101001240 7 ก.ย. 25612101001240A29 ม.ค. 2567

พรีไบโอติกสำหรับการรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบหรือฟังก์ชันการทำงานที่ถูกรบกวนของไมโครไบโอมในสำไส้

28 เม.ย. 2567
21 2101001585 21 ก.ย. 25612101001585A29 ม.ค. 2567

โครงสร้างวัสดุผสมโลหะ/เรซิน, วิธีการสำหรับการผลิตโครงสร้างวัสดุผสมโลหะ/เรซิน, และอุปกรณ์ทำความเย็น

28 เม.ย. 2567
22 2001001681 1 ต.ค. 25612001001681A29 ม.ค. 2567

วุ้นเส้นที่มีสตาร์ชถั่วที่มีพันธะเชื่อมขวางต่ำ

28 เม.ย. 2567
23 2001001873 16 ต.ค. 25612001001873A29 ม.ค. 2567

สถานีพลังงานลม

28 เม.ย. 2567
24 2001003550 19 ธ.ค. 25612001003550A29 ม.ค. 2567

เซลล์อิมมูโนคอมพีเทนต์ที่แสดงออกถึงโมเลกุลบนผิวเซลล์ที่จดจำฮิวเมนเมโซธีลิน, IL-7 และ CCL19 ได้อย่างจำเพาะ

28 เม.ย. 2567
25 1901004667 21 ธ.ค. 25611901004667A29 ม.ค. 2567การทวนสอบบูรณภาพของข้อมูลที่เก็บไว้ในบล็อกเชนแบบสมาคมโดยการใช้เชนข้างเคียงแบบสาธารณะ 28 เม.ย. 2567
[<] Page of 58 [>]Record 1 to 25 of 1,446
© 2021 DIP