สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 32 [>]Record 1 to 25 of 787
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 1501000638 6 ก.พ. 25581501000638A5 ก.ย. 2565

อุปกรณ์เเละวิธีการผลิตก๊าสเชื้อเพลิงจากน้ำด้วยไอเสียเครื่องยนต์

4 ธ.ค. 2565
2 1701000397 24 ก.ค. 25581701000397A5 ก.ย. 2565

ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสสัญญาณเสียง ที่ใช้ตัวประมวลผลโดเมนความถี่ ตัวประมวลผลโดเมนเวลาและตัวประมวลผลไขว้ข้ามสำหรับการเริ่มต้นที่ต่อเนื่อง

4 ธ.ค. 2565
3 1701002386 30 ต.ค. 25581701002386A5 ก.ย. 2565

องค์ประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาโมเลกุลาร์สีฟผลึกขนาดใหญ่ของโลหะผสม, วัสดุภัณฑ์, ระบบ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว

4 ธ.ค. 2565
4 1701005501 23 มี.ค. 25591701005501A5 ก.ย. 2565

เครื่องติดตั้งและวิธีการสำหรับการทรีตสิ่งหลอมเหลวที่เป็นพลาสติก

4 ธ.ค. 2565
5 1801005716 22 เม.ย. 25591801005716A5 ก.ย. 2565

โพรไฟล์ทางธรณีเทคนิค, โดยเฉพาะเจาะจงแล้วโพรไฟล์ในการก่อสร้างเสาเข็มพืดและอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมเคลื่อนที่และวิธีการผลิตโพรไฟล์ทางธรณีเทคนิคแบบเสริมแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, โปรไฟล์ในการก่อสร้างเสาเข็มพืดและอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมเคลื่อนที่

4 ธ.ค. 2565
6 1801001392 22 ส.ค. 25591801001392A5 ก.ย. 2565

การใช้คลอไรต์สำหรับการเตรียมองค์ประกอบทางเภสัขกรรมในการบำบัดโรคของเซลล์เม็ดเลือดแดงและอาการที่มีสื่อกลางโดยสิ่งดังกล่าว

4 ธ.ค. 2565
7 1801001345 24 ส.ค. 25591801001345A5 ก.ย. 2565

องค์ประกอบเทอร์โมพลาสติกโพลีเอสเทอร์เรซินและตัวสะท้อนแสงที่ใช้สิ่งเดียวกันนี้

4 ธ.ค. 2565
8 1801001331 2 ก.ย. 25591801001331A5 ก.ย. 2565

ส่วนประกอบค้ำยันนั่งร้านในทางราบ

4 ธ.ค. 2565
9 1601005899 30 ก.ย. 25591601005899A5 ก.ย. 2565

เซ็นเซอร์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าบนแผ่นฐานที่มีพื้นผิวเปิดไวต่อการเกิดปฏิกิริยาสำหรับการตรวจจับแบบเอ็นไซม์ลิงค์แอสเส

4 ธ.ค. 2565
10 1801003368 6 ธ.ค. 25591801003368A5 ก.ย. 2565

วัสดุเทอร์โมเซททิงที่ใช้สำหรับเสริมแรงแผ่นวงจรพิมพ์ชนิดยืดหยุ่น, แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดยืดหยุ่นเสริมแรงแล้ว, วิธีสำหรับผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ชนิดยืดหยุ่นและเสริมแรงแล้ว และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค

4 ธ.ค. 2565
11 1901003087 6 ธ.ค. 25591901003087A5 ก.ย. 2565การกำหนดค่าการตั้งค่าการทำบีม สำหรับอุปกรณ์รับส่งวิทยุไร้สาย 4 ธ.ค. 2565
12 1801003479 18 ธ.ค. 25591801003479A5 ก.ย. 2565

สารกำจัดศัตรูพืชไบไซคลิกอาโซลที่ถูกแทนที่ด้วยเฮเทอโรไซเคิล

4 ธ.ค. 2565
13 1801005625 16 มี.ค. 25601801005625A5 ก.ย. 2565

ส่วนประกอบที่มีส่วนประกอบเดียวหรือหลายส่วนประกอบที่ใช้สำหรับการผลิตไฮโดรเจล

4 ธ.ค. 2565
14 1801006228 5 เม.ย. 25601801006228A5 ก.ย. 2565ระบบการสับเปลี่ยนเชื้อเพลิง และระบบจัดส่งเชื้อเพลิงสำหรับระบบเชื้อเพลิง 4 ธ.ค. 2565
15 1801005988 6 เม.ย. 25601801005988A5 ก.ย. 2565

วาล์วควบคุมฉุกเฉินและวงจรอันโหลด

4 ธ.ค. 2565
16 1801006469 24 เม.ย. 25601801006469A5 ก.ย. 2565การบำบัดทางภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือ การปรับภูมิคุ้มกันผ่านโกลโบซีรีส์แอนติเจน (CANCER IMMUNOTHERAPY BY IMMUNE ACTIVATION OR IMMUNE MODULATION VIA GLOBO SERIES ANTIGENS) 4 ธ.ค. 2565
17 1701002367 28 เม.ย. 25601701002367A5 ก.ย. 2565สารผสมซีเมนต์ปลาสเตอร์ 4 ธ.ค. 2565
18 1801006776 3 พ.ค. 25601801006776A5 ก.ย. 2565

สารเชิงซ้อนวงแหวนเพนตะอะซาแมคโครไซคลิคสำหรับใช้ในเป้าหมายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

4 ธ.ค. 2565
19 1801007206 4 พ.ค. 25601801007206A5 ก.ย. 2565

การควบคุมเครื่องปฏิกรณ์แอมมอกซิเดชัน

4 ธ.ค. 2565
20 1801007053 18 พ.ค. 25601801007053A5 ก.ย. 2565

ชิ้นงานฉีดขึ้นรูป

4 ธ.ค. 2565
21 1901000230 21 มิ.ย. 25601901000230A5 ก.ย. 2565ลูกกวาดแข็ง 4 ธ.ค. 2565
22 1901000226 26 มิ.ย. 25601901000226A5 ก.ย. 2565คลัตช์แรงเหวี่ยง 4 ธ.ค. 2565
23 1901000586 26 ก.ค. 25601901000586A5 ก.ย. 2565วิธีและองค์ประกอบในการแสดงออกของยีนในพืช 4 ธ.ค. 2565
24 1901000813 5 ส.ค. 25601901000813A5 ก.ย. 2565

สารกระจายตัวในน้ำที่มีความคงตัวของสารชีวฆาต

4 ธ.ค. 2565
25 1901000979 21 ส.ค. 25601901000979A5 ก.ย. 2565

วัสดุบันทึกและแผ่นบันทึก

4 ธ.ค. 2565
[<] Page of 32 [>]Record 1 to 25 of 787
© 2021 DIP