สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 74 [>]Record 1 to 25 of 1,837
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 1701007578 17 มิ.ย. 25591701007578A11 ก.ย. 2566อิมมูโนโกลบุลินที่คอนจูเกตกับ CYS80 10 ธ.ค. 2566
2 1801001152 25 ส.ค. 25591801001152A11 ก.ย. 2566

จุลินทรีย์ที่ผลิต แอล-ลิวซีน(L-LEUCINE)และวิธีการสำหรับการผลิต แอล-ลิวซีน (L-LEUCINE)โดยใช้จุลินทรีย์ดังกล่าว

10 ธ.ค. 2566
3 1801002031 30 ก.ย. 25591801002031A11 ก.ย. 2566องค์ประกอบและวิธีการสำหรับการยับยั้งการแสดงออกของยีนของ LPA 10 ธ.ค. 2566
4 1801003574 16 ธ.ค. 25591801003574A11 ก.ย. 2566

อิมมูโนโกลบูลินที่คอนจูเกตกับไลซีนทางปลายด้าน C

10 ธ.ค. 2566
5 1801003817 20 ธ.ค. 25591801003817A11 ก.ย. 2566

ตัวยาสำคัญที่ประกอบรวมด้วยตัวยับยั้ง โบรโมโดเมนและเอ็กตร้า-เทอร์มินอลโปรตีน ที่มีสูตร I และสารเคมีบำบัดสำหรับรักษาโรคมะเร็ง

10 ธ.ค. 2566
6 1901000412 28 ก.พ. 25601901000412A11 ก.ย. 2566

ระบบสนับสนุนการวินิจฉัย

10 ธ.ค. 2566
7 1801006551 19 เม.ย. 25601801006551A11 ก.ย. 2566วิธีการที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการผลิตอนุภาคคล้ายไวรัส 10 ธ.ค. 2566
8 1801006634 2 พ.ค. 25601801006634A11 ก.ย. 2566

แอนติบอดีของแอนติเจนบาสิจิน (Humanized Anti-Basigin Antibodies) ซึ่งถูกทำให้เป็นแบบมนุษย์ และการใช้ของสิ่งนั้น

10 ธ.ค. 2566
9 1801007539 8 มิ.ย. 25601801007539A11 ก.ย. 2566

แอนติบอดีสำหรับจับกับหน่วยรับอินเตอร์ลิวคิน 4 (Interleukin 4)

10 ธ.ค. 2566
10 2001000640 9 ส.ค. 25602001000640A11 ก.ย. 2566

พัดลมใบพัด, อุปกรณ์ส่งอากาศ และชุดเครื่องวัฏจักรการทำความเย็น

10 ธ.ค. 2566
11 2001001964 6 ต.ค. 25602001001964A11 ก.ย. 2566

อุปกรณ์ปลายทางผู้ใช้งานและวิธีการสื่อสารคลื่นวิทยุ

10 ธ.ค. 2566
12 1901002151 9 ต.ค. 25601901002151A11 ก.ย. 2566โปรตีนชนิดใหม่สำหรับการยับยั้งแมลง 10 ธ.ค. 2566
13 2001002804 21 พ.ย. 25602001002804A11 ก.ย. 2566

ถุงเก็บอาหารปิดสนิท, ฆ่าแมลง, การใช้สิ่งนี้, และ วิธีการสำหรับการผลิตสิ่งนี้

10 ธ.ค. 2566
14 1901003093 24 พ.ย. 25601901003093A11 ก.ย. 2566

อิเล็กโทรไลต์เหลวสำหรับแบตเตอรี่ทุติยภูมิแบบไอออนของลิเทียม, วิธีการสำหรับผลิตอิเล็กโทรไลต์เหลวและแบตเตอรี่ทุติยภูมิแบบไอออนของลิเทียม

10 ธ.ค. 2566
15 1901003654 1 ธ.ค. 25601901003654A11 ก.ย. 2566GLP-1 รีเซพเตอร์อะโกนิสท์ และการใช้ของพวกมัน 10 ธ.ค. 2566
16 1901003346 5 ธ.ค. 25601901003346A11 ก.ย. 2566องค์ประกอบและวิธีที่เกี่ยวข้องกับไพริไดโนอิลไพเพอริดีน 5-HT1F อะโกนิสต์ 10 ธ.ค. 2566
17 2001003302 15 ธ.ค. 25602001003302A11 ก.ย. 2566

วิธีการควบคุมการอุ่นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับยานพาหนะไฮบริดและอุปกรณ์ควบคุมการอุ่นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับยานพาหนะไฮบริด

10 ธ.ค. 2566
18 1901004293 27 ธ.ค. 25601901004293A11 ก.ย. 2566

วิธีการสำหรับการผลิตประชากรเซลล์เยื่อบุผิวกระจกตา

10 ธ.ค. 2566
19 1901004463 16 ม.ค. 25611901004463A11 ก.ย. 2566

อุปกรณ์ควบคุมยานพาหนะ และวิธีการควบคุม

10 ธ.ค. 2566
20 1901004704 1 ก.พ. 25611901004704A11 ก.ย. 2566คอนจูเกตของแอนติบอดียาต้าน CCR7 10 ธ.ค. 2566
21 2001004463 16 ก.พ. 25612001004463A11 ก.ย. 2566

เครื่องควบคุมระยะไกลสำหรับชุดเครื่องปรับอากาศ

10 ธ.ค. 2566
22 1901005591 6 มี.ค. 25611901005591A11 ก.ย. 2566

ชุดส่งกำลังแบบผันแปรอย่างต่อเนื่องชนิดสายพาน

10 ธ.ค. 2566
23 1901005558 9 มี.ค. 25611901005558A11 ก.ย. 2566

การเก็บและการแปลงพลังงาน

10 ธ.ค. 2566
24 1901006002 15 มี.ค. 25611901006002A11 ก.ย. 2566

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

10 ธ.ค. 2566
25 1901006006 15 มี.ค. 25611901006006A11 ก.ย. 2566

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

10 ธ.ค. 2566
[<] Page of 74 [>]Record 1 to 25 of 1,837
© 2021 DIP