สิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อการออกแบบ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 77 [>]Record 1 to 25 of 1,903
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 1902001796 13 พ.ค. 25621902001796D11 ก.ย. 2566แบบพับกล่อง 10 ธ.ค. 2566
2 2002002526 15 มิ.ย. 25632002002526D11 ก.ย. 2566บรรจุภัณฑ์ 10 ธ.ค. 2566
3 2002002541 16 มิ.ย. 25632002002541D11 ก.ย. 2566ร้านค้าขนาดเล็ก 10 ธ.ค. 2566
4 2002002856 30 มิ.ย. 25632002002856D11 ก.ย. 2566เครื่องประดับสำหรับตกแต่งร่างกาย 10 ธ.ค. 2566
5 2002004539 5 ต.ค. 25632002004539D11 ก.ย. 2566ต่างหู 10 ธ.ค. 2566
6 2002005127 12 พ.ย. 25632002005127D11 ก.ย. 2566ที่ใส่นามบัตร 10 ธ.ค. 2566
7 2102000601 10 ก.พ. 25642102000601D11 ก.ย. 2566เสื้อ 10 ธ.ค. 2566
8 2102000602 10 ก.พ. 25642102000602D11 ก.ย. 2566เสื้อ 10 ธ.ค. 2566
9 2102000981 2 มี.ค. 25642102000981D11 ก.ย. 2566ต่างหู 10 ธ.ค. 2566
10 2102001176 11 มี.ค. 25642102001176D11 ก.ย. 2566ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน 10 ธ.ค. 2566
11 2102001554 7 เม.ย. 25642102001554D11 ก.ย. 2566แผ่นมุงหลังคา 10 ธ.ค. 2566
12 2102001570 7 เม.ย. 25642102001570D11 ก.ย. 2566ตุ๊กตาตั้งโชว์ 10 ธ.ค. 2566
13 2102001571 7 เม.ย. 25642102001571D11 ก.ย. 2566ตุ๊กตาตั้งโชว์ 10 ธ.ค. 2566
14 2102001877 5 พ.ค. 25642102001877D11 ก.ย. 2566สร้อยคอ 10 ธ.ค. 2566
15 2102001888 5 พ.ค. 25642102001888D11 ก.ย. 2566ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน 10 ธ.ค. 2566
16 2102002534 15 มิ.ย. 25642102002534D11 ก.ย. 2566ขวด 10 ธ.ค. 2566
17 2102002984 15 ก.ค. 25642102002984D11 ก.ย. 2566ตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ 10 ธ.ค. 2566
18 2102002985 15 ก.ค. 25642102002985D11 ก.ย. 2566ตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ 10 ธ.ค. 2566
19 2102002988 15 ก.ค. 25642102002988D11 ก.ย. 2566ตัวเรือนข้อต่อไฟฟ้า 10 ธ.ค. 2566
20 2102002989 15 ก.ค. 25642102002989D11 ก.ย. 2566ตัวเรือนข้อต่อไฟฟ้า 10 ธ.ค. 2566
21 2102002998 16 ก.ค. 25642102002998D11 ก.ย. 2566ตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ 10 ธ.ค. 2566
22 2102002999 16 ก.ค. 25642102002999D11 ก.ย. 2566ตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ 10 ธ.ค. 2566
23 2102003035 19 ก.ค. 25642102003035D11 ก.ย. 2566อุปกรณ์กรองตะกอน 10 ธ.ค. 2566
24 2102003044 20 ก.ค. 25642102003044D11 ก.ย. 2566แหวน 10 ธ.ค. 2566
25 2102003045 20 ก.ค. 25642102003045D11 ก.ย. 2566ต่างหู 10 ธ.ค. 2566
[<] Page of 77 [>]Record 1 to 25 of 1,903
© 2021 DIP