สิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อการออกแบบ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 27 [>]Record 1 to 25 of 658
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 1802000332 23 ม.ค. 25611802000332D19 ก.ย. 2565ฝา 18 ธ.ค. 2565
2 1802005288 6 ธ.ค. 25611802005288D19 ก.ย. 2565อุปกรณ์กันกระแทก 18 ธ.ค. 2565
3 1902000539 6 ก.พ. 25621902000539D19 ก.ย. 2565ลวดลายแผ่นจักสาน 18 ธ.ค. 2565
4 1902001222 28 มี.ค. 25621902001222D19 ก.ย. 2565แหวน 18 ธ.ค. 2565
5 1902003219 16 ส.ค. 25621902003219D19 ก.ย. 2565ช่องระบายอากาศ 18 ธ.ค. 2565
6 1902003220 16 ส.ค. 25621902003220D19 ก.ย. 2565ช่องระบายอากาศ 18 ธ.ค. 2565
7 1902004335 28 ต.ค. 25621902004335D19 ก.ย. 2565ขวด 18 ธ.ค. 2565
8 1902004523 12 พ.ย. 25621902004523D19 ก.ย. 2565ต่างหู 18 ธ.ค. 2565
9 1902004769 26 พ.ย. 25621902004769D19 ก.ย. 2565อุปกรณ์สำหรับประทับตรา 18 ธ.ค. 2565
10 1902004970 9 ธ.ค. 25621902004970D19 ก.ย. 2565กระถาง 18 ธ.ค. 2565
11 1902005020 13 ธ.ค. 25621902005020D19 ก.ย. 2565ที่ห้อยสายคล้องโทรศัพท์มือถือ 18 ธ.ค. 2565
12 2002000682 19 ก.พ. 25632002000682D19 ก.ย. 2565อุปกรณ์สำหรับหั่นอาหาร 18 ธ.ค. 2565
13 2002001106 12 มี.ค. 25632002001106D19 ก.ย. 2565ขวด 18 ธ.ค. 2565
14 2002001107 12 มี.ค. 25632002001107D19 ก.ย. 2565ขวด 18 ธ.ค. 2565
15 2002001109 12 มี.ค. 25632002001109D19 ก.ย. 2565ขวด 18 ธ.ค. 2565
16 2002001110 12 มี.ค. 25632002001110D19 ก.ย. 2565ขวด 18 ธ.ค. 2565
17 2002001415 27 มี.ค. 25632002001415D19 ก.ย. 2565อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน 18 ธ.ค. 2565
18 2002001750 24 เม.ย. 25632002001750D19 ก.ย. 2565ของเล่น 18 ธ.ค. 2565
19 2002002104 15 พ.ค. 25632002002104D19 ก.ย. 2565ลวดลายผ้า 18 ธ.ค. 2565
20 2002002105 15 พ.ค. 25632002002105D19 ก.ย. 2565ลวดลายผ้า 18 ธ.ค. 2565
21 2002002582 18 มิ.ย. 25632002002582D19 ก.ย. 2565แผงด้านหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2565
22 2002002583 18 มิ.ย. 25632002002583D19 ก.ย. 2565แผงด้านหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2565
23 2002002584 18 มิ.ย. 25632002002584D19 ก.ย. 2565แผงด้านหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2565
24 2002002585 18 มิ.ย. 25632002002585D19 ก.ย. 2565แผงด้านหน้าอาคาร 18 ธ.ค. 2565
25 2002002876 30 มิ.ย. 25632002002876D19 ก.ย. 2565กระเป๋า 18 ธ.ค. 2565
[<] Page of 27 [>]Record 1 to 25 of 658
© 2021 DIP