สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุการคุ้มครอง และใกล้หมดอายุการคุ้มครอง (20 ปี)
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 999 [>]Record 1 to 25 of 24,963
#เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
เลขที่สิทธิบัตร
Patent No
วันที่จดทะเบียน
Register Date
IPCชื่อการประดิษฐ์
Name
ระยะเวลาคุ้มครอง
1 0801005080 2 ต.ค. 255110123830 เม.ย. 25534638515 ต.ค. 2558F04D 29/44พัดลมแบบซีร็อคโคและเครื่องสำเร็จปรับอากาศที่ใช้สิ่งเดียวกัน ไม่เกิน 5 ปี
2 0801005081 2 ต.ค. 255111423731 พ.ค. 25555915024 พ.ย. 2560G11B 5/48แผงระบบไฟฟ้า ไม่เกิน 5 ปี
3 0801005084 2 ต.ค. 255111282312 มี.ค. 2555618075 เม.ย. 2561A01K 43/00วิธีการและชุดอุปกรณ์สำหรับส่องตรวจสภาพภายในไข่โดยอาศัยการตรวจการเต้นของหัวใจของตัวอ่อน ไม่เกิน 5 ปี
4 0801005090 2 ต.ค. 25519949223 ธ.ค. 25524782428 ม.ค. 2559B60R 25/04อุปกรณ์ป้องกันการขโมยรถยนต์ ไม่เกิน 5 ปี
5 0801005052 1 ต.ค. 25519919825 พ.ย. 25525756318 ก.ย. 2560F02M 37/00อุปกรณ์วาล์ว ไม่เกิน 5 ปี
6 0801005066 1 ต.ค. 255113295028 เม.ย. 25579435715 มิ.ย. 2566A61K 31/70

สารประกอบ 2'2'-ไดฟลูออโร-เตตระไฮโดรยูริดีนซึ่งเป็นสารยับยั้งของไซติดีนดีแอมิเนตหรือเกลือของมันที่สามารถยอมรับได้ทางเภสัชกรรมเพื่อบำบัดรักษามะเร็ง

ไม่เกิน 5 ปี
7 0801005054 1 ต.ค. 25519919925 พ.ย. 2552572606 ก.ย. 2560B22D11/06เครื่องมือสำหรับผลิตแถบเหล็กกล้าเคลือบโลหะละลาย และวิธีการสำหรับผลิตแถบเหล็กกล้าเคลือบโลหะละลาย ไม่เกิน 5 ปี
8 0801005057 1 ต.ค. 255110969629 ก.ค. 25549225615 มี.ค. 2566C08G 59/22

องค์ประกอบเรซินของเหลวสำหรับวัตถุขัดสี

ไม่เกิน 5 ปี
9 0801005045 1 ต.ค. 2551992994 ธ.ค. 25525151426 ก.ย. 2559B23C 1/20ชุดตัดไส ไม่เกิน 5 ปี
10 0801005063 1 ต.ค. 255113155914 มี.ค. 2557750309 มี.ค. 2563F24F 1/00หน่วยภายในอาคารของเครื่องปรับอากาศ ไม่เกิน 5 ปี
11 0801005215 1 ต.ค. 255111598331 ส.ค. 25554150316 ก.ย. 2557H02J 3/14เครื่องเสียบปลั๊ก-ถอดปลั๊กอัตโนมัติ ไม่เกิน 5 ปี
12 0801005068 1 ต.ค. 255111220715 ก.พ. 25554951324 พ.ค. 2559B24B 1/00ของใช้ขัดถูโดยมีโครงสร้างแบบแปลกใหม่และกรรมวิธีสำหรับการกรอ ไม่เกิน 5 ปี
13 0801005061 1 ต.ค. 255111090521 พ.ย. 2554801364 ธ.ค. 2563B05D 3/00องค์ประกอบใช้ป้องกันรังสียูวี (UV), กรรมวิธีสำหรับการเตรียมองค์ประกอบดังกล่าว, วิธีการทำชั้นฐานเคลือบด้วยองค์ประกอบเหล่านั้นและผลิตภัณฑ์หลายๆชั้นที่ทำขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบนั้น ไม่เกิน 5 ปี
14 0801005060 1 ต.ค. 255111004916 ส.ค. 25546546310 ต.ค. 2561C08K 3/38สารผสมใช้หล่อแบบเธอร์โมพลาสติกชนิดต้านทานแรงกระแทกและหน่วงเปลวไฟ ไม่เกิน 5 ปี
15 0801005035 30 ก.ย. 25519874816 ต.ค. 25525337817 ม.ค. 2560F02B 39/00ตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบไอเสียสำหรับอัดบรรจุอากาศแบบสองช่วง ไม่เกิน 5 ปี
16 0801005033 30 ก.ย. 255112007828 ม.ค. 25568499528 ต.ค. 2564A61K 8/60

วิธีการปฏิบัติต่อเส้นผม

ไม่เกิน 5 ปี
17 0801005036 30 ก.ย. 25519874916 ต.ค. 2552490585 เม.ย. 2559F02B 37/00ชุดวาล์วคัดของไหล วาล์วควบคุมไอเสียที่มีชุดวาล์วคัดของไหลและวาล์วสำหรับผ่อนไอเสียที่มีชุดวาล์วคัดของไหล ไม่เกิน 5 ปี
18 0801005025 30 ก.ย. 255111588031 ส.ค. 25557618622 พ.ค. 2563C12P 7/06กระบวนการย่อยมันสำปะหลังเป็นน้ำตาลโดยไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนเดียว ไม่เกิน 5 ปี
19 0801005012 29 ก.ย. 255111016830 ส.ค. 25546584925 ต.ค. 2561C08L 7/00วิธีการผลิตสารผสมยางธรรมชาติที่มีซิลิกา และสารผสมยางธรรมชาติที่มีซิลิกาที่ได้มาจากวิธีการนี้ ไม่เกิน 5 ปี
20 0801004966 26 ก.ย. 255110945022 ก.ค. 25548523615 พ.ย. 2564C10L 1/22สารผสมเชื้อเพลิง ไม่เกิน 5 ปี
21 0801004974 26 ก.ย. 2551992954 ธ.ค. 2552605857 ก.พ. 2561H05B 6/00โครงสร้างฉนวนของขดลวดทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ไม่เกิน 5 ปี
22 0801005002 26 ก.ย. 2551993959 ธ.ค. 25524328924 มี.ค. 2558F04D 29/66อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์ ไม่เกิน 5 ปี
23 0801004987 26 ก.ย. 25519865012 ต.ค. 2552441126 พ.ค. 2558B60R19/24คลิปยึดกันชน ไม่เกิน 5 ปี
24 0801004953 26 ก.ย. 255110202325 มิ.ย. 25536967210 พ.ค. 2562A61B 5/107วิธีการจำลองใบหน้าด้านข้าง หลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและผ่าตัดในระบบดิจิตอล ไม่เกิน 5 ปี
25 0801004983 26 ก.ย. 255110997616 ส.ค. 25548431216 ก.ย. 2564C01F 5/26

วิธีการของการเตรียมของสารรองรับที่เป็นทรงกลมสำหรับคะตะลิสต์ของโอเลฟินโพลีเมอไรเซชัน

ไม่เกิน 5 ปี
[<] Page of 999 [>]Record 1 to 25 of 24,963
© 2021 DIP