สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุการคุ้มครอง และใกล้หมดอายุการคุ้มครอง (20 ปี)
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 937 [>]Record 1 to 25 of 23,408
#เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
เลขที่สิทธิบัตร
Patent No
วันที่จดทะเบียน
Register Date
IPCชื่อการประดิษฐ์
Name
ระยะเวลาคุ้มครอง
1 0701006123 30 พ.ย. 25509801527 ส.ค. 25525767821 ก.ย. 2560C07C 7/04การรักษาของการส่งโอเลฟินไปยังพาราฟิน อัลคิเลชั่น ไม่เกิน 5 ปี
2 0701006119 30 พ.ย. 255011166230 ม.ค. 25555290315 ธ.ค. 2559B23K 35/30ลวดทรงสามมิติ ไม่เกิน 5 ปี
3 0701006117 30 พ.ย. 25509771513 ส.ค. 25526839327 ก.พ. 2562A01N 43/32องค์ประกอบเคมีเพื่อการเกษตรกรรมที่เป็นแกรนูล ไม่เกิน 5 ปี
4 0701006122 30 พ.ย. 255011177430 ม.ค. 25556110328 ก.พ. 2561B65G 47/24ชุดเครื่องและวิธีการสำหรับการจัดทิศทางภาชนะบรรจุที่ไม่เป็นทรงกลม ไม่เกิน 5 ปี
5 0701006111 30 พ.ย. 25509450813 มี.ค. 25526096323 ก.พ. 2561G08G 1/017ระบบสำหรับตรวจรู้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักลงเพลาเกิน ไม่เกิน 5 ปี
6 0701006121 30 พ.ย. 25509546930 เม.ย. 25526328227 มิ.ย. 2561B29C 31/00เครื่องผสมสำหรับวัสดุชนิดเหนียว ไม่เกิน 5 ปี
7 0701006132 30 พ.ย. 255011895428 ธ.ค. 25555563829 มิ.ย. 2560F28D 1/04เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนรถยนต์ ไม่เกิน 5 ปี
8 0701006079 29 พ.ย. 25509830917 ก.ย. 25525944715 ธ.ค. 2560C11D 1/835ตัวกระทำเสริมสำหรับน้ำเพื่อการทำความสะอาดพื้น ไม่เกิน 5 ปี
9 0701006075 29 พ.ย. 25509546430 เม.ย. 2552579865 ต.ค. 2560B25G 1/01ด้ามจับมวลแปรผัน ไม่เกิน 5 ปี
10 0701006091 29 พ.ย. 255014901626 เม.ย. 2559857067 ธ.ค. 2564A61K 31/519อนุพันธ์ 2,3-ไดไฮโดรอิมิดาโซ[1,2-c]ควินาโซลีนถูกแทนที่ (Substituted 2,3-dihydromidazo[1,2-c]quinazoline Derivatives) ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการรักษาความผิดปกติด้านงอกขยายเกินปกติ และ โรคที่มีส่วนสัมพันธ์กับการก่อเกิดหลอดเลือดใหม่ ไม่เกิน 5 ปี
11 0701006082 29 พ.ย. 255012309130 เม.ย. 2556592701 ธ.ค. 2560A01N 43/90สารบำบัดดินหรือสารบำบัดเมล็ดซึ่งประกอบรวมด้วยสารประกอบควินอลีนหรือเกลือของสารเหล่านั้นที่เป็นส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์, หรือวิธีการสำหรับการป้องกันโรคพืชโดยการใช้สารเดียวกันนี้ ไม่เกิน 5 ปี
12 0701006093 29 พ.ย. 2550990016 พ.ย. 25528400426 ส.ค. 2564C07D 207/26โพลียูรีเธนโฟมสำหรับยานพาหนะ และวิธีการสำหรับการผลิตของสิ่งเดียวกันนี้ ไม่เกิน 5 ปี
13 0701006080 29 พ.ย. 25509450613 มี.ค. 25525761020 ก.ย. 2560B60Q1/40อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟเลี้ยวสำหรับยานพาหนะ ไม่เกิน 5 ปี
14 0701006073 29 พ.ย. 255010797020 พ.ค. 25544472018 มิ.ย. 2558B65D 83/38วิธีการสำหรับผลิตกระป๋องดึงเย็นสำหรับละอองลอย และกระป๋องดึงเย็นสำหรับละอองลอย ไม่เกิน 5 ปี
15 0701006054 28 พ.ย. 25509349913 ก.พ. 25524609223 ก.ย. 2558B62K 11/08โครงตัวถังของจักรยานยนต์ ไม่เกิน 5 ปี
16 0701006064 28 พ.ย. 25509374820 ก.พ. 25524430120 พ.ค. 2558B05D 3/00วิธีการและอุปกรณ์เติมวัสดุของเหลว ไม่เกิน 5 ปี
17 0701006053 28 พ.ย. 25509450213 มี.ค. 25524229111 ธ.ค. 2557F01L 1/02ขบวนเปิดปิดลิ้นของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ไม่เกิน 5 ปี
18 0701006052 28 พ.ย. 25509486727 มี.ค. 25526369916 ก.ค. 2561B60K20/00โครงสร้างสำหรับตัวกระตุ้นชุดส่งกำลังในยานพาหนะ ไม่เกิน 5 ปี
19 0701006055 28 พ.ย. 25509450313 มี.ค. 25527164323 ก.ย. 2562H01L 27/00อุปกรณ์แสดงผลสารสนเทศเพื่อการติดเครื่องของยานพาหนะ ไม่เกิน 5 ปี
20 0701006056 28 พ.ย. 25509450413 มี.ค. 25524289516 ก.พ. 2558B60N 2/02โครงสร้างของที่นั่งในยานพาหนะ ไม่เกิน 5 ปี
21 0701006022 27 พ.ย. 25509586729 พ.ค. 25527228330 ต.ค. 2562B67B 1/00อุปกรณ์ป้องกันการซึมน้ำสำหรับปั๊มโลชั่น ไม่เกิน 5 ปี
22 0701006018 27 พ.ย. 25509486627 มี.ค. 25525560627 มิ.ย. 2560B32B 37/00อุปกรณ์และวิธีการเทแบบอัตโนมัติ ไม่เกิน 5 ปี
23 0701006014 27 พ.ย. 25509486427 มี.ค. 25524666328 ต.ค. 2558F23D 14/00หัวเผา ไม่เกิน 5 ปี
24 0701006039 27 พ.ย. 2550974466 ส.ค. 25525195518 ต.ค. 2559B01D 53/50อุปกรณ์การอัดของเหลวด้วยแก๊สภายใต้ความดันสำหรับหน่วยทำความสะอาดแก๊สปล่องไฟ ไม่เกิน 5 ปี
25 0701006038 27 พ.ย. 25509784220 ส.ค. 25527537226 มี.ค. 2563C08G 69/26แม่พิมพ์ใสทำด้วยวัตถุหล่อแบบโพลีอาไมด์ ไม่เกิน 5 ปี
[<] Page of 937 [>]Record 1 to 25 of 23,408
© 2021 DIP