สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุการคุ้มครอง และใกล้หมดอายุการคุ้มครอง (20 ปี)
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 1013 [>]Record 1 to 25 of 25,317
#เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
เลขที่สิทธิบัตร
Patent No
วันที่จดทะเบียน
Register Date
IPCชื่อการประดิษฐ์
Name
ระยะเวลาคุ้มครอง
1 0801006236 4 ธ.ค. 255111170730 ม.ค. 25556011617 ม.ค. 2561D06M 15/693ผ้าทอสำหรับทำถุงลมนิรภัย ไม่เกิน 5 ปี
2 0801006254 4 ธ.ค. 255111154928 ธ.ค. 25549641824 ต.ค. 2566C08K 3/04

องค์ประกอบยาง, ผลิตภัณฑ์ครอสลิ้งค์และโฟมขององค์ประกอบนั้น,
ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปยางที่เกิดจากองค์ประกอบนั้น และการใช้งานของสิ่งเหล่านั้น

ไม่เกิน 5 ปี
3 0801006255 4 ธ.ค. 255111155028 ธ.ค. 2554548323 พ.ค. 2560C08F 136/20ยางโคโพลีเมอร์, ของผสมยางและชิ้นงานขึ้นรูปยาง ไม่เกิน 5 ปี
4 0801006219 4 ธ.ค. 255110077126 มี.ค. 25538195129 มี.ค. 2564H04L 1/00วิธีการและชุดอุปกรณ์ในระบบสื่อสารทางไกล ไม่เกิน 5 ปี
5 0801006230 4 ธ.ค. 255110146426 พ.ค. 2553645943 ก.ย. 2561D04B15/10แท่นเข็มถักที่มีช่องของไหล ไม่เกิน 5 ปี
6 0801006227 4 ธ.ค. 255111170530 ม.ค. 25556934817 เม.ย. 2562C10M 163/00สารหล่อลื่นสำหรับการรีดเกลียวและวิธีการรีดเกลียว ไม่เกิน 5 ปี
7 0801006235 4 ธ.ค. 255111170630 ม.ค. 25555971528 ธ.ค. 2560D06M 15/693ผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย ไม่เกิน 5 ปี
8 0801006222 4 ธ.ค. 255110039126 ก.พ. 25538430415 ก.ย. 2564G08G 1/01ระบบคัดแยกประเภทยานพาหนะโดยใช้ภาพและสัญญาณแม่เหล็กโลก ไม่เกิน 5 ปี
9 0801006240 4 ธ.ค. 255110077226 มี.ค. 2553557895 ก.ค. 2560A61F 13/15ผลิตภัณฑ์ซึมซับและวิธีการสำหรับการทำผลิตภัณฑ์ซึมซับ ไม่เกิน 5 ปี
10 0801006232 4 ธ.ค. 255110057824 มี.ค. 25535465112 เม.ย. 2560A61F 13/15แกนดูดซับแบบยืดดึงได้ ไม่เกิน 5 ปี
11 0801006250 4 ธ.ค. 255111455322 มิ.ย. 2555548574 พ.ค. 2560F02B 37/24ตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ ไม่เกิน 5 ปี
12 0801006226 4 ธ.ค. 255110057724 มี.ค. 2553484798 มี.ค. 2559B22C 5/04เครื่องสำหรับการฟื้นสภาพทรายหล่อแบบ ไม่เกิน 5 ปี
13 0801006241 4 ธ.ค. 255110086931 มี.ค. 2553558226 ก.ค. 2560A61F 13/15ผลิตภัณฑ์เพื่อการสวมใส่แบบกางเกงในชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่เกิน 5 ปี
14 0801006247 4 ธ.ค. 255110108623 เม.ย. 2553723601 พ.ย. 2562F16J 15/32ส่วนประกอบปิดผนึกที่เป็นรูปวงแหวนทรงกลม และวิธีการของการผลิตสิ่งเดียวกันนี้ ไม่เกิน 5 ปี
15 0801006206 3 ธ.ค. 25511107046 ต.ค. 25545377514 ก.พ. 2560H02K 15/06เครื่องสำหรับการสอดใส่ขดลวดและลิ่ม ไม่เกิน 5 ปี
16 0801006327 3 ธ.ค. 255110274929 ก.ค. 2553960632 ต.ค. 2566B01D 3/02

การปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราโดยการต้มในน้ำร้อนภายใต้ความดัน

ไม่เกิน 5 ปี
17 0801006201 3 ธ.ค. 255110277629 ก.ค. 25533799012 พ.ย. 2556F01N 5/02อุปกรณ์สำหรับบำบัดไอเสีย ไม่เกิน 5 ปี
18 0801006209 3 ธ.ค. 255110077026 มี.ค. 25534612325 ก.ย. 2558F16L15/04ข้อต่อเกลียวสำหรับท่อ ไม่เกิน 5 ปี
19 0801006208 3 ธ.ค. 255110146026 พ.ค. 2553540846 มี.ค. 2560H02K 15/085เครื่องและวิธีการสำหรับการสอดใส่ขดลวดและลิ่ม ไม่เกิน 5 ปี
20 0801006190 2 ธ.ค. 255112631919 ส.ค. 2556829211 มิ.ย. 2564A61K 8/36

องค์ประกอบทำความสะอาดชนิดเหลวที่มีแฟตตี้เอซิลไอซิไธโอเนตที่ถูกทำให้มีเสถียรด้วยของผสมของกรดไขมัน/สบู่ไขมันที่มีสายโซ่ยาวและสายโซ่สั้น

ไม่เกิน 5 ปี
21 0801006179 1 ธ.ค. 255110323511 ส.ค. 2553418069 ต.ค. 2557F02M 7/00เครื่องยนต์แบบใช้ก๊าซชนิดจุดระเบิดด้วยการฉีดเชื้อเพลิงนำในปริมาณน้อย ไม่เกิน 5 ปี
22 0801006181 1 ธ.ค. 255110323711 ส.ค. 2553436707 เม.ย. 2558F02M 21/04วิธีการควบคุมเครื่องยนต์แบบใช้ก๊าซและระบบเครื่องยนต์แบบใช้ก๊าซตามวิธีการดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี
23 0801006173 1 ธ.ค. 255111220815 ก.พ. 25555556122 มิ.ย. 2560A61F 13/56ผลิตภัณฑ์ดูดซึม ไม่เกิน 5 ปี
24 0801006180 1 ธ.ค. 255110323611 ส.ค. 2553436717 เม.ย. 2558F02M 21/04วิธีการควบคุมเครื่องยนต์แบบใช้ก๊าซและระบบเครื่องยนต์แบบใช้ก๊าซตามวิธีการดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี
25 0801006128 28 พ.ย. 255110057224 มี.ค. 25534424115 พ.ค. 2558F02C35/00เครื่องยนต์สันดาปภายใน ไม่เกิน 5 ปี
[<] Page of 1013 [>]Record 1 to 25 of 25,317
© 2021 DIP